Zajęcia z psychologiem dla osób niesamodzielnych i przewlekle chorych Turnusy rehabilitacyjne dla osób starszych Turnusy rehabilitacyjne dla osób niesamodzielnych i przewlekle chorych Rozbudowa oddziału rehabilitacji i opieki długoterminowej

W dniu 4 grudnia br. w Sali Konferencyjnej Restauracji Impresja w Pleszewie odbyła się konferencja monitorująca rozwój i ewaluacyjna projektu pn. „Poprawa warunków opieki zdrowotnej dla osób starszych, niesamodzielnych lub przewlekle chorych poprzez rozbudowę i modernizację oddziałów rehabilitacji oraz opieki długoterminowej w Pleszewskim Centrum Medycznym”.

W ramach realizacji rozbudowy Oddziału Rehabilitacyjnego trwają prace wykończeniowe w nowym budynku A1. W nowych pomieszczeniach zapewniony będzie wysoki komfort pobytu wraz z dostępem do przestronnych sal ćwiczeń i rehabilitacji.

 

 

 

 

W II kwartale 2015r. odbył się osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych w zakresie opieki nad tymi osobami, sposobów organizowania domowej opieki, pielęgnacji chorego, czy metod rehabilitacji domowej. 

  

 

  

 

W ramach realizowanego projektu Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie doposażyło oddział rehabilitacji w następujący sprzęt medyczny: 

1) platforma stabilometryczna,

2) system do diagnostyki elektromigrafii, z funkcją stymulacji/treningu z wykorzystaniem zmierzonych przepływów EMG,

3) rower treningowy stacjonarny (cykloergometr),

4) bieżnia rehabilitacyjna, 

5) ergometr cyklocentryczny,

W dniu 13 lutego br. w Sali Konferencyjnej Restauracji Impresja w Pleszewie odbyła się konferencja inaugurująca projekt pn. „Poprawa warunków opieki zdrowotnej dla osób starszych, niesamodzielnych lub przewlekle chorych poprzez rozbudowę i modernizację oddziałów rehabilitacji oraz opieki długoterminowej w Pleszewskim Centrum Medycznym”. Prezes Tadeusz Stefaniak powitał licznie zgromadzonych gości. Wśród przybyłych znaleźli się trzej posłowie: Przemysław Krzysztofiak, Adam Rogacki i Piotr Walkowski oraz senator Witold Sitarz. Ogółem na konferencję przybyło ponad 200 osób.

 

W dniu 21 stycznia 2015 r. do Pleszewa przybyła 11- osobowa delegacja z Norwegii, na czele z Dyrektorem Departamentu Zdrowia Christianem Rø, którą w siedzibie Starostwa Powiatowego podjął Wicestarosta Pleszewski Eugeniusz Małecki. W spotkaniu uczestniczyli również nasi przedstawiciele: Prezes Tadeusz Stefaniak, Dyrektor Medyczny Ryszard Bosacki oraz pediatrzy – Ordynator Janusz Rataj i profesor Andrzej Wojtyła.